Home tips-ideer Regler for støj fra virksomheder i boligområder

Regler for støj fra virksomheder i boligområder

af Steen Christensen

Det kan være meget generende at bo nabo til en produktionsvirksomhed, som har et højt støjniveau.

Derfor har vi set lidt nærmere på reglerne på området, der er nemlig en ganske glimrende lovgivning, som hjælper borgerne i mange tilfælde.

Grænseværdier for støj

Der er fastsat helt klare retningslinjer på dette område fra staten, som skal overholdes på alle tidspunkter indenfor de fastsamme tidsintervaller.

Tider på dagen påvirker støjgrænserne

Der skelnes mellem tre tidsperioder på dagen:

  1. Dagtimerne
    Mandag – fredag 9-18 og lørdag 7-14
  2. Aftentimerne
    Mandag – fredag 18-22 og lørdag 14-22 samt søndage 7-22
  3. Nattetimerne
    ALLE dage 22-07

Grænseværdierne

For erhvervs- og industriområder er grænseværdien for max støj 70 dB i alle perioder, og i særlige områder er det nedsat til 60 dB (spørg kommunen).

For områder hvor der både er erhverv og boligområde er grænseværdierne 55 dB i dagtimer, 45 dB i aftentimer og 40 dB i nattetimerne.

I etageboligområder er satserne hhv. 50, 45 og 40 dB.

For sommerhusområder er grænseværdierne hhv. 40, 35 og 35 dB.

Det betyder, at du hurtigt med en decibelmåler kan finde støjniveauet, og undersøge om der er grund til at klage over støjen.

Sådan klager du over støj fra virksomheder

I første omgang skal du kontakte virksomheden eller naboen, som er ansvarlige for støjen.

Hjælper dette ikke skal du gå til kommunen, og bede dem se på sagen. Hvis du mener, at det ikke behandles eller håndteres korrekt, kan du kontakte miljøklagenævnet:

Miljøklagenævnet har tlf. 72 54 11 00 og e-mail: mkn@mkn.dk.

Inden du kontakter miljøklagenævnet omkring støjgener og støjforurening, bør du dog tage fat i statsforvaltningen. Statsforvaltningerne kan kontaktes på:

Du kan læse mere om processen her hos miljøministeriet.

Hvem har ansvaret for at reglerne overholdes?

Det er kommunen i området, som har ansvaret for at reglerne overholdes, og det er også dem som vil stå for at give påbud og bøder, hvis det ikke er tilfældet.

Tip
Det er vigtigt at reagere, hvis man oplever at der skabes et stressende støjniveau i huset, når vinduer og døre er lukket.

Oplever kommunen at en virksomhed ikke overholder reglerne, vil de melde det til politiet, som derfra vil tage sig af sagen.

Nabostøj og klager fra varmepumper etc.

Alt hvad der vedrører nabostøj og klagesager omkring støj i dit område fra private, fester, gadefester og den slags behandles kommunalt.

Konstant støj fra private ejendomme udskilles ofte fra varmeinstallationer og kompressorer som fx. varmepumper.  Det kan også være ombygninger eller større maskiner, som bruges i privatøjemed. Varmepumper kører ofte hele døgnet ved skiftevist at køle, varme og cirkulere luften, og derfor skal de afskærmes til lyddgrænse på 45 dB.

Det er vigtigt at du også her selv tager kontakt til de personer, som forårsager støjen, inden du tager fat i kommunen. Det vil i langt de fleste tilfælde kunne klares internt, uden at indblande kommunen, og de vil også spørge ind til dette ved en henvendelse.

Mere information

Du kan også finde mere information på miljøministeriets hjemmeside.