Home interiør Renovering af badeværelse 2021: Regler og love

Renovering af badeværelse 2021: Regler og love

af Steen Christensen

Herunder Covid-19 er det blevet populært for mange at investere i renoveringen og vedligeholdelsen af dele af deres hjem.

Det har for mange sikkert været badeværelset, der skulle have sig en tur. Da det kan generelt være en stressende affære at ombygge eller renovere, er det vigtigt at gøre renoveringsprocessen så gnidningsfri som muligt. Det er med den hensigt i sinde fornødent at have fokus på nogle regler og love, man skal efterleve i forbindelse med renoveringen.

Desuden er priserne, på materialerne til renovering og vedligeholdelse, steget eksponentielt over de seneste år. Siden 2015 er priserne steget med lidt over 12%. Da materialerne til renoveringen af det nye badeværelse er blevet dyrere, bliver det også mere afgørende at bruge pengene fornuftigt og følge den tilsvarende lovgivning og bygningsreglementet for at undgå unødige ekstra omkostninger og bøder.

 

De 7 områder, du skal være opmærksom på

Dette indlæg giver dig et hurtigt og overskueligt indblik i bygningsreglementet, så du er godt klædt på til at gå fra det gamle og kedelige badeværelse til det smarte og nye badeværelse.

1. Placeringen af badeværelset og adgangskrav

Det første og helt basale krav drejer sig om at placere badeværelset på samme etage, som hoveddøren i din er placeret. Det vil sige, at der skal være ét rum med WC, som minimum, på den etage, hvor hovedindgangen til hjemmet er placeret.

Da badeværelset typisk også betegnes som et vådrum grundet brusekabine og/eller karbad, er der også et krav, om at døren skal have en minimumsbredde på 77 cm.

2.  Indretningen af badeværelset og krav til fri afstand

Af hensyn til universel tilgængelighed og for at gøre badeværelset handicapvenligt, skal der ud for håndvask og toilet være mindst 110 cm fri afstand.

Under en ombygning, skal det nævnes, at det dog kun kræver en så vidt muligt hensigtsmæssig indretning.

3. Krav til materialer og konstruktioner

Til renovering af det gamle til det nye badeværelse er der fordringer til at badeværelsets og vådrummets vægge og gulve. De skal nemlig kunne tåle:

  • Fugtpåvirkning
  • Almindelig slitage
  • Kemisk påvirkning af sæbemidler og andre stoffer

Andre vægbeklædninger, tilslutninger eller andet skal endvidere også være vandtætte.

En sidste ting, der kan nævnes under dette afsnit, er hældningen, der skal bygges med 1-2% fald mod gulvafløbet.

Hvis du ikke får professionelle håndværkere eller VVS’ere til at hjælpe dig med dig, men i stedet ønsker at gøre det selv, så sørg for at opsøge vejledning. Find eksempelvis en guide til, hvordan du selv lægger fliserne på dit badeværelse, så det bliver gjort korrekt i første omgang.

4. Vådrumssikring

For dette krav er det vigtigt at lave en vigtig adskillelse mellem den våde og den fugtige zone i et vådrum. Vådzonen er – som måske også er selvsagt – den del af badeværelset, der kan komme under påvirkning af vand. Den fugtige zone er området, der dækker vægge og gulve, uden for den våde zone.

I badeværelser og vådrum, hvor arealet ikke overgår 3,25 m2, anses hele rummet som vådzone, og det skal som nævnt i det sidste krav, være konstrueret til at være vandtæt. Hvis badeværelset er større end det, skal rummets gulvområde vådrumssikres – altså gøres vandtæt – 10 cm op ad væggen fra gulvet.

5. Ventilation og indeklima

Altafgørende for sundheden i et velfungerende badeværelse er ventilation. Nogle specifikke krav til udluftningen og indeklimaet i badeværelset berører udsugnings- og indsugningskanaler hertil.Badeværelsets skal specifikt bruge en enten mekanisk eller naturlig aftrækskanal særligt til udsugning med en åbning på 200 cm2. Udsugningskanalen skal derimod have en ventilationsåbning på minimum 100 cm2. Det kan også gøres med en spalte under døren eller en rist i selve døren eller væggen, hvor indgangen til badeværelset er.

Når badeværelset vender ud mod bygningens facade, er det også påkrævet, at der eksisterer et oplukkeligt vindue, en lem, yderdør eller luftventil med en åbning på mindst 30 cm2.

6. Byggetilladelse og authorisation

Hvis man bor i et hus, er det kun flytning eller en nybygning af et badeværelse og dermed udvidelse af beboelsesområdet affordre tilladelse. Så længe naturligvis alle de andre nævnte krav fra bygningsreglementets bliver overholdt.

Bor du i lejlighed og drømmer om det nye badeværelse, er der til gengæld en del mere at indsende anmeldelser omkring. Hvis der overordnet foretages større ændringer i lejligheden, skal det indberettes. Man burde højst sandsynligt vende ændringerne med foreningen, boligen er tilknyttet til.

Generelt anbefales det at tage en snak med den tekniske forvaltning i kommunen. Med dem kan man rådslå om ændringer der skal laves, men også om materialer og henvisninger.

Det er også vigtigt at huske, at noget af arbejdet i badeværelset skal udføres af autoriserede fagfolk. Her gældet det ændringer i etablering af rør og afløb, anlæggelse af el-installationer og trækning af kabler eller kloakomlægning.

En gylden regel og reference til dig, der skal pille ved strukturen af dit nye badeværelse, er SBI-anvisning 252 og 276.

7. BBR-registrering

For at aflsutte kort og fyndigt, skal alle ændringer i en bolig – det vil sige også i dit nye lækre drømmebadeværelse – meldes til Bygnings- og Boligregistret (BBR).