Nye minumimumsværdier for radonstråling – tjek dit område med dette kort

Radon er en radioaktiv luftart, som stammer fra det naturligt forekommende radium, som blandt andet findes i undergrunden og i de byggematerialer, der er fremstillet af materialer fra undergrunden. Det er utrolig vigtigt, at du ved, hvor meget radon der findes i dit hjem, så du og din familie undgår alvorlige sygdomme.

Heldigvis kan dette tjekkes og koster alt mellem 500 og 1300 kroner – et lille beløb at betale, når man ved, hvor store konsekvenser det kan have at bo i et hus med en for høj radonværdi.Læs videre, og lær mere om, hvorfor du skal være opmærksom på radonværdien i dit hjem.

Hvad er radon?

Radon dannes ved henfald af grundstoffet radium, som findes overalt i undergrunden – blandt andet i moræneler, morænegrus og smeltevandsgrus.

Radon kan trænge ind i boligen fra jorden under og omkring dit hus, og det sker både gennem kældervægge og kældergulve samt gennem terrændækket i dit hus – særligt, hvis der er utætheder i husets konstruktion.

Radon er særligt farligt, fordi det hverken kan lugtes, høres, smages eller ses – du kan altså ikke selv opdage, om radonværdierne i dit hus overstiger det, som er anbefalet.

Hvor i landet er der størst chance for forhøjede radonværdier?

Eftersom radon er naturligt, er der også stor forskel på udsivning af dette fra undergrunden, afhængigt af hvor i landet du bor. Ofte er radonværdierne i Nordjylland og Nordsjælland lave, hvorimod de er højere på nogle dele af Fyn og på Bornholm. Med dette kort kan du tjekke, hvor stor risikoen er for netop det område, som du bor i.

Hvad er grænseværdien?

Der er i Danmark fastsat en grænseværdi for radonindholdet i nye huse på 100 Bq/m3 indeluft ud fra Verdenssundhedsorganisationens (WHO) anbefaling. Ligger niveauet i boligen over dette, anbefaler myndighederne, at der bliver igangsat foranstaltninger med henblik på at reducere niveauet.

Hvis niveauet er højere end 200 Bq/m3, anbefales der i stedet mere effektive foranstaltninger.

Hvilke sygdomme forårsager radon?

Radon kan forårsage meget alvorlige sygdomme blandt mennesker, blandt andet lungekræft. Radon nedbrydes til andre radioaktive stoffer som eksempelvis polonium, der kan sætte sig på partikler som støv og røg. Når man trækker vejret, kommer de radioaktive stoffer ned i lungerne, hvor en del af dem vil blive siddende og afgive stråling.

Derudover viser en dansk undersøgelse, at radon øger risikoen for akut lymfatisk leukæmi blandt børn med meget radon i boligen. Her kan du læse meget mere om radon, og hvilke sygdomme radon kan forårsage.

Hvordan måler man radon?

Det er utrolig vigtigt, at du får målt årsmiddelværdien i dit hjem, når det undersøges for radon. Når du kender årsmiddelværdien, vil du nemlig kunne vurdere, hvad der skal gøres i forbindelse med radonsikring af dit hjem.

Du kan hos flere forskellige firmaer købe radontests, og de koster mellem 500 og 1300 kroner, afhængigt af hvor mange rum i hjemmet der skal måles i.

Morten Storgaard

Jeg interesserer mig meget for indretning og pladsoptimering af små lejligheder og huse. Derudover elsker jeg at finde et godt tilbud med nethandel, og at gøre et godt køb. Jeg er desuden glad for røde bøffer og hård rock.